Follow us
 Dddress: NO.2 Xianzi Middle Road, Meixian District, Meizhou , Guangdong Province, PRC
Phone:   (86)0753-6116988-8608
Fax:       (86)0753-6113339
Home page:  www.jiyihousehold.com
E-mail:   info@jiyihousehold.com